“LeNeSOns” - Koncertizrādes jaunāko klašu skolēniem


AUDITORIJA

1.-4.kl.


AUDITORIJAS LIELUMS

Maksimāli 400 cilv., ar iepriekšēju biļešu rezervāciju


NORISES VIETA

Rīga, Lielā ģilde


BIĻETES CENA

No 5 EUR


Ar iepriekšēju biļešu rezervāciju


LeNeSOna koncertcikls notiek

latviešu un krievu valodā


Bērnu iepazīstināšanai un izglītošanai klasiskās mūzikas jomā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) ir izveidojis LeNeSOna koncertciklu. Katrs cikls sastāv no četrām izglītojošām koncertizrādēm sezonā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, izvēloties bērnu auditorijai piemērotu mūziku un papildinot to ar dramaturģisko saturu. Koncertcikls bērniem ir LNSO tradīcija jau desmit sezonu garumā, kura laikā mazajos klausītājos un viņu līdznācējos tiek rosināta interese par klasisko mūziku, mūzikas instrumentiem un populārākajiem dažādu tautu un laiku komponistu sacerējumiem. Koncertizrāžu centrālais tēls LeNeSOns gadu gaitā kļuvis par LNSO bērnu koncertu talismanu. LeNeSOns piedalās koncertos, lai caur dažādiem piemēriem, dažreiz smieklīgiem, dažreiz nopietniem, kopīgi ar bērniem izzinātu orķestra noslēpumus, kā arī mazie klausītāji tiek mācīti un izglītoti, kā uzvesties klasiskās mūzikas koncertos. Savukārt koncertu starpbrīži tiek atvēlēti dažādām bērnu radošajām izpausmēm: mūzikas instrumentu iepazīšana, tematiskas spēles, rotaļas un citas aktivitātes.


Kopš LeNeSOna rašanās koncertcikla Muzikālais vadītājs un diriģents ir Andris Vecumnieks

LeNeSOna tēlā iejūtas aktieri Valdis Vanags un Aleksejs Geiko

Režisore – Una Rozenbauma


22. februārī plkst. 11 (krieviski) un 14 (latviski)

LENESONS UN MOCARTA OPERA

Volfgangs Amadejs MOCARTS “Bastiēns un Bastiēna”


18. aprīlī plkst. 11 (krieviski) un 14 (latviski)

LENESONS UN ŠŪMAŅA “BĒRNU ALBUMS”

Roberts ŠŪMANIS Fragmenti no “Bērnu albuma”

108 views