LNSO Fonds ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu


Priecīga ziņa ziedotājiem! Nodibinājumam „Latvi-jas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarī-bas un kultūras veicināšanas jomās.


Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO fon-dam minēto jomu atbalstam, tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz liku-ma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu būs atskaitāmi no gada ap-liekamo ienākumu apjoma.


6 views

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO)

(Latvian National Symphony orchestra)

E-pasts: lnso@lnso.lv

Tel.: + (371) 67224850

Biļešu kase: + (371) 67213643

Adrese: Lielā Ģilde, Amatu 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Skatīt visus kontaktus

© 2020 by LNSO