top of page

Rekvizīti un kontakti

LNSO fonda epasts:

lnsofonds@lnso.lv

 

LNSO Fonda ziedojumu konts:

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds
AS “SEB banka”
LV92 UNLA 0050 0234 6174 9 (EUR)

 

Nodibinājumam „Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas jomās.

Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO fondam minēto jomu atbalstam, tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu būs atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma.

bottom of page