Ar jautājumiem griezties pie LNSO fonda priekšsēdētāja Edgara Saksona:

 

edgars.saksons@lnso.lv

 

 

LNSO Fonda ziedojumu konts:
AS “SEB banka”
LV92 UNLA 0050 0234 6174 9 (EUR)

Programmas pieteikuma forma

Nodibinājumam „Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds” piešķirts sabiedriskā

labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas jomās.

Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO fondam minēto jomu atbalstam, tiks

uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju

ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu būs atskaitāmi no gada apliekamo

ienākumu apjoma.

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris

(LNSO)

E-pasts: lnso@lnso.lv

Tel.: + (371) 67224850

Biļešu kase: + (371) 67213643

Adrese: Lielā Ģilde, Amatu 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Skatīt visus kontaktus

© 2019 by LNSO