LNSO Fonds

LNSO Fonds dibināts ar mērķi radīt platformu kvalitatīvai sabiedrības iesaistei orķestra attīstībā. Lai gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir labi funkcionējošs, pašpietiekams kolektīvs, sabiedriskā iniciatīva ir nepieciešama kā orķestra izaugsmes garants. Ar LNSO svētību aktivitātes, kas saistītas ar ārējā finansējuma piesaisti un mērķa ziedojumu administrēšanu, īsteno LNSO Fonds.

LNSO Fonds 2016. gadā arī piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas jomās. Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO Fondam minēto jomu atbalstam, tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu būs atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma.

2020. gada LNSO Fonda galvenie mērķi:

 

1. Vismaz divu LNSO koncertu ģenērālmēginājumu apmeklējumu organizēšana Latvijas reģionālo mūzikas skolu audzēkņiem. Projekta ietvaros audzēkņiem tiek nodrošināts transports uz Rīgu, ēdināšana, LNSO koncerta ģenerālmēģinājuma kā arī vēl kādas kultūras iestādes apmeklējums vienas dienas ietvaros.

2. Fagota iegāde LNSO fagota grupas koncertmeistaram. Kopējās izmaksas – ap 30,000 EUR.

LNSO Fonda ziedojumu konts:
AS “SEB banka”
LV92 UNLA 0050 0234 6174 9 (EUR)

 

​Ar jautājumiem griezties pie LNSO fonda priekšsēdētāja Edgara Saksona:

edgars.saksons@lnso.lv

 

Programmas pieteikuma forma