LNSO fonds

LNSO fonds dibināts ar mērķi radīt platformu kvalitatīvai sabiedrības iesaistei orķestra attīstībā. Lai gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir labi funkcionējošs, pašpietiekams kolektīvs, sabiedriskā iniciatīva ir nepieciešama kā orķestra izaugsmes garants. Ar LNSO svētību aktivitātes, kas saistītas ar ārējā finansējuma piesaisti un mērķa ziedojumu administrēšanu, īsteno LNSO fonds.

LNSO fonds 2016. gadā arī piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un kultūras veicināšanas jomās. Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO fondam minēto jomu atbalstam, tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu būs atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma.

Reaģējot uz situāciju pasaulē, LNSO fonda mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas kara bēgļiem, sniedzot iespēju apmeklēt LNSO koncertus.

 

 

LNSO Fonda ziedojumu konts:
AS “SEB banka”
LV92 UNLA 0050 0234 6174 9 (EUR)